Home > Embassy News
Med örten och hjärtat, bidrar hon till mänskligheten
Kinas ambassadör H. Exc. Chen Yumings Tal på mottagningen för att hedra Prof. Tu Youyou
2015/12/14

Bäste Sekreterare Urban Lendahl

och Rektor Anders Hamsten

Mina damer och herrar

Häromdagen har Stockholm och Norden smält i hettan av Nobelveckan, där hela världen hållit sina ögon på. Långt härifrån befinner man sig i Nobelprisstämningen i Kina också, längs dessa vägar och gator cirkulerar ett samma tema i samtalen, Professor Tu Youyou tilldelades årets Nobelpris i fysiologi eller medicin. Som Kinas Ambassadör i Sverige känner jag mig mycket stolt över att jag skall kunna gratulera Professor Tu i Stockholm tillsammans med mina kollegor, med ledamöter av Nobelkommittén, våra svenska vänner samt representanter av kinesiska föreningar, institut, gäststudenter och forskare i Sverige.

Just nu vill jag säga att vi är mest stolta över att Professor Tu är den första kinesiska forskaren som tilldelades Nobelpriset i medicin, hon är också den första från Kina som tagit emot en naturvetenskaplig medalj på Nobelsteget. Priset är lika för Professor Tu som är för samtliga kinesiska forskare och medarbetare inom medicin, det anses vara en viktig erkännande av det bidraget som den kinesiska traditionella medicinen och Kinas civilisation har gjort för mänskligheten. Svenska vänner är glada för oss, och jag, lika som mina 1.3 miljarder landsmän, har många skäl att vara stolt.

Vad som är mest värd för oss att vara stolta över, är att Prof. Tu:s revolutionära upptäckt och användning av Artemisinin inte bara har räddat miljontals människoliv och representerat ett paradigmskifte i medicin, utan också att den främjade välfärden och välståndet av samhället. Dessa är citerade från Nobelkommitténs presentationstal. Jag vittnade personligen faran och plågan malaria orsakar i Afrika, och Artemisinin räddade många miljoner liv ur denna sjukdom, vilken siffra! Att rädda liv och bidra till människans välstånd, är det skälet för att Prof. Tu tilldelats priset, men jag anser att det är också den sanna betydelsen och värdet av Nobelpriset.

Vad som är mest värd för oss att beundra, är Prof. Tu och de kinesiska forskarnas hängivenhet engagemang och envishet. Under 1970 talet forskade den då unga Tu Youyou med sina kollegor nya metoder för att läka malaria. Hon tänkte aldrig på blommor eller medalj, utan bara att motverka sjukdomen så färre skulle dö. Med sina enkla utrusningar och hårda livsvillkor, utförde hon stor mängd arbete oavsett alla bakslag utan att ångra sig, hon bortsåg även sin äventyrade hälsa och testade medicinen på sin egen kropp, här ser man kinesiska forskares dygd. Svårigheten bidrar till storheten. Utan sådan mod och uppoffrande, kunde man aldrig ha upptäckt Artemisinin för 40 år sedan.

Vad som är mest värd för oss att göra, är att främja det utbyte mellan de östra och västra kulturerna och medicinska kunskaperna. Anses Artemisinin som en gåva från Kinas traditionella medicin till världen, blir Nobelpriset världens tacksamhet till kinesiska medicinen. Artemisinin bevisar att Kinas civilisation och dess medicinska vetenskap är bred och djup, den har i flera tusen år gjort stora och långtgående bidrag till världens civilisering, människans hälsa och den medicinska utvecklingen, medan den moderna tekniken och västerländska medicinen bjuder Kinas medicinska utveckling på nya energier och drivkrafter. En ömsesidigt främjande utveckling av kinesiska och västerländska mediciner är Professor Tu Youyou:s önskemål som vi alla delar. Civilisationerna främjas genom utbyten och berikas genom ömsesidiga upplysningar, ingen är oförliknelig i världen, gnistorna bildade av kultursamverkan lyser inte bara en själv, utan också alla andra. Detta är Artemisinins inspiration.

Jag vill också passa på och hjärtligt tacka Nobelkommittén som har utdelat det tunga och värdefulla priset till Prof. Tu Youyou, och tacka våra svenska vänner från bl.a. medicinska områden för era omtankar och stöd till det kinesiska svenska samarbetet och det hälso-och medicinvetenskapliga utbytet mellan våra länder. Jag tackar även Nobelstiftelsen och Karolinska Institutet för era omtänksamma förberedelser för Prof. Tu och hennes delegations besök till Sverige. Jag vill gratulera att Prisets utdelningsceremoni var framgångsrik. Årets evenemang är lika strålande som förra åren, dock känns det lite extra prestigefylld med en representant av 1.3 miljarder kineser. När den årliga Nobelveckan tar slut, återkommer alla obesjungna kinesiska forskare till sina fälttåg mot lösningarna av svåra sjukdomar. Jag är övertygad om att den kinesiska traditionella medicinen kommer att göra nya och ännu större bidrag till mänsklighetens välstånd.

Tack för era deltagande i kvällens mottagning!

Suggest To A Friend:   
Print